NašlápnuTO

Základní informace pro Vás:

  • nabídka motivační přednášky pro střední školy,
  • následné propojení s kontaktním místem,
  • motivace k podnikavosti a podnikání,
  • pořádání workshopů, které pomohou k realizaci podnikatelského nápadu,
  • vhodné pro studenty, kteří mají podnikatelský nápad, podnikají, nebo přemýšlí o zahájení podnikání,
  • Olomoucký kraj.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

Projekt nabízí především středním školám v regionu možnost uspořádání motivační přednášky a následné propojení na kontaktní místo v rámci pilotního ověření projektu: Krajský ekosystém pro podporu podnikání a podnikavosti: preinkubace a inkubace

Tento projekt má vytvořenou platformu s názvem NašlápnuTO, která pomáhá všem zájemcům o podnikání a v rozvoji podnikavosti. Zájemcem může být každý student, ať už má nápad v hlavě, podniká, nebo přemýšlí, že by rád začal podnikat

Motivační přednáška

  • 45 minut - představení projektu NašlápnuTO, představení své cesty/příběhu mladým podnikatelem (téměř vrstevníkem), který má ke studentům blíže a dokáže inspirovat svým příběhem k posunu podnikatelských plánů. Jejich příběhy jsou uvedeny na webu, a dále na blogu jsou také různé inspirativní články.
  • Představení kontaktního místa v regionu - a představení s čím vším můžeme na kontaktním místě pomoci (představení projektu/nápadu - Lean Canvas - konzultace).

Cílem přednášek je motivace k podnikavosti/podnikání a propagace platformy NašlápnuTO, která chystá pro zájemce workshopy, které pomohou k realizaci podnikatelského nápadu, podpoření podnikavosti u studentů.


Chcete začít podnikat? Klikněte na Registrujte se.