Máš na to podnikat a pracovat

Základní informace pro Vás:

  • podporované zaměstnání na 6 - 12 měsíců,
  • výše příspěvku na mzdu 19.535 Kč měsíčně,
  • vzdělávání, mentoring a poradenství,
  • rekvalifikační kurzy na míru,
  • vhodné pro osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, ekonomicky neaktivní osoby, osoby s nízkou úrovní kvalifikace, propuštěné zaměstnance a osoby s kumulací hendikepů na trhu práce,
  • Olomoucký kraj.

Cílem projektu je umožnit osobám z území MAS Šumperský venkov, resp. z Olomouckého kraje, najít vhodné zaměstnání

Nabízíme komplexní aktivity a formou vzdělávání a mentoringu Vás doprovodíme k Vašemu uplatnění na trhu práce.

Nabízíme pracovní poradenství, specializované workshopy a rekvalifikační kurzy šité na míru Vašim potřebám. Vybraní účastníci budou podpořeni vytvořením pracovního místa na dobu 6 - 12 měsíců u vhodných zaměstnavatelů 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2021 - 31. 3. 2023


Hledáte zaměstnání? Klikněte na Registrujte se.