Aktivní ženy

Základní informace pro Vás:

  • délka podpory zaměstnance 6 - 12 měsíců,
  • výše příspěvku na mzdu 124 818 – 249 636 Kč (hrubá mzda při úvazku 1,0),
  • zaměstnání pro ženy ve věku 55 a více let, dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané nebo s kumulací znevýhodnění na trhu práce,
  • Olomoucký, Moravskoslezský a Pardubický kraj.

Hledáte zaměstnance? Pomůžeme Vám najít vhodné ženy z Olomouckého, Moravskoslezského a Pardubického kraje. 

V případě jejich zaměstnání u Vás získáte možnost refundovat mzdu po dobu 6 - 12 měsíců se zajištěním příspěvku ve výši 13 400 Kč na jejich mzdové náklady. 

Registrací a vytvořením vhodných pracovních podmínek společně pomůžeme zvýšit šance k jejich úspěšnému nalezení zaměstnání a podpoříme i Vaše podnikání. 

Doba realizace projektu: 1. 5. 2023 – 30. 4. 2025


Hledáte vhodného pracovníka? Klikněte na Registrujte se.